Infominderen

Verwacht geen tijdbesparende tips voor het omgaan met je mailbox of internet in Clay Johnsons boek Infominderen. Johnson’s doel is je bewust om te laten gaan met informatie. Hiervoor trekt hij een parallel tussen voedsel en informatie. De productie van makkelijk te consumeren voedsel is net als die van informatie op een gegeven moment enorm toegenomen. Het werd technologisch mogelijk en de consument vindt het lekker. Aan de consumptie van beide zijn echter risico’s verbonden. De overvloed aan zoet, zout en vet eten leidt tot obesitas en een schrikbarende toename van hart- en vaat ziekten. De overvloed aan makkelijk te produceren en te consumeren informatie leidt volgens Johnson tot informatie-obesitas.
Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de zogenaamde ‘doorgeefjournalistiek’. Nieuws wordt steeds minder onderzocht, onder druk van commerciële belangen worden berichten steeds vaker ‘blind’ geplaatst in allerlei media. Daardoor wordt er ook steeds meer ingezet op informatie met een hoog amusementsgehalte. Anderzijds ligt de oorzaak bij de consument: ‘Deze problemen komen niet voort uit een gebrek aan informatie. Ze worden veroorzaakt door een nieuw soort onwetendheid die ons ertoe brengt informatie te selecteren en te consumeren die aantoonbaar onjuist is. We vertrouwen ‘het nieuws’ niet meer, maar wel ‘ons nieuws’, met andere woorden: het nieuws waarin we willen geloven.’ (p.67). De overvloed aan informatie, specifiek via internet, leidt ertoe dat je elk standpunt kan ondersteunen met gegevens: ‘Hoe beter je bent geïnformeerd, hoe sterker je overtuiging. Of die klopt, is een ander verhaal.’
Johnson maakt duidelijk dat informatie-obesitas ernstige gevolgen heeft voor onze productiviteit, onze gezondheid en onze samenleving. Hij bepleit een informatiedieet: ‘Consumeer bewust. Neem nieuwe en geen bevestigende informatie op.’ Hiermee bedoelt hij dat je als gebruiker zoveel mogelijk naar de bron van informatie toe moet, lees partijprogramma’s en wetsvoorstellen in plaats van voorgefabriceerde, informatie die alleen je eigen mening versterkt. ‘Een gezond informatiedieet wil zeggen dat je afziet van te sterk bewerkte informatie. Je probeert voortdurend de handelaren in rommelinformatie uit de consumptieketen te verwijderen. Dat wil zeggen dat je plaatselijk consumeert of voortdurend je best doet om de afstand tot de dingen die je onderzoekt weg te nemen.’ (p.120) Natuurlijk moet je in staat zijn om met deze informatie om te gaan, ook hiervoor geeft hij tips.
Ondanks de slordige redactie (weggevallen woorden, anglicismen en de meeste tips zijn alleen interessant voor de Amerikaanse lezer) is het boek dankzij Johnsons stijl zeer leesbaar. In zijn boek munt Johnson de term ‘infoveganisme’, zijn manier om informatie-obesitas te bestrijden. Het is, net als ‘dierveganisme’, een zeer sympathiek gedragsprincipe, maar gaat voor de meeste mensen te ver omdat het praktisch onmogelijk is om in te passen in het dagelijkse leven. Dit neemt niet weg dat hij een punt heeft en ook voor de gemiddelde mens uitvoerbare tips geeft. In het kort komt het erop neer dat je zo min mogelijk sites met reclame moet moet bezoeken en dat je sites met betrouwbare informatie zo goed mogelijk moet belonen. Mijd bijvoorbeeld Nu.nl en bezoek vaker de nieuwssites die nog uitgebreide redacties hebben om nieuws te checken. En als je het boek van Johnson uit hebt, geef het dan door aan een ander. En koop biologisch vlees en eet meer groente en fruit, want dat is de bijkomende boodschap die Johnson je meegeeft. Eet en informeer gezond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *